Askespredning

Kirkeministeriet tillader nu, at din aske spredes over åbent hav eller større fjorde, hvis du skriftligt har tilkendegivet at ønske herom.

Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt.

www.personregistrering.dk kan du finde en blanket, "Spredning af aske over åbent hav", som du kan udfylde og printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet.

Det er ikke et krav, at du skal bruge blanketten. Du må gerne skrive dit ønske på almindeligt papir. Du skal blot sørge for, at dit navn, din adresse og dit CPR.nr. er anført på dit skriftlige ønske. Du skal også huske datering og underskrift.

Den bestemmelse, som vedrører spredning af aske over åbent hav, findes i begravelseslovens § 3, stk. 3. Den lyder:

Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav. Begravelsesmyndigheden træffer afgørelsen om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges. Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse, og tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden afgørelsen for skifteretten, der træffer afgørelse ved en kendelse, som ikke kan kæres.

Forsiden Skibet Kontakt