Askespredning

Kirkeministeriet tillader nu, at din aske spredes over åbent hav eller større fjorde, hvis du skriftligt har tilkendegivet at ønske herom.

Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt.

www.personregistrering.dk kan du finde en blanket, “Spredning af aske over åbent hav”, som du kan udfylde og printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet.

Det er ikke et krav, at du skal bruge blanketten. Du må gerne skrive dit ønske på almindeligt papir. Du skal blot sørge for, at dit navn, din adresse og dit CPR.nr. er anført på dit skriftlige ønske. Du skal også huske datering og underskrift.
Den bestemmelse, som vedrører spredning af aske over åbent hav, findes i begravelseslovens § 3, stk. 3. Den lyder:

Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav. Begravelsesmyndigheden træffer afgørelsen om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges. Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse, og tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden afgørelsen for skifteretten, der træffer afgørelse ved en kendelse, som ikke kan kæres.

“Sarah” ejes og sejles af 5 sønderjyske mænd.
Fra venstre ses:

  • Paul Møller,
  • Arne Bondo-Andersen,
  • Svend Lassen,
  • Jes Lorenzen og
  • Michael Jensen.

 

 

 

Kontaktpersoner er:
Paul Møller,

tlf. +45 7467 0709,
Mobil +45 2163 3807
e-mail: paul.moeller41@gmail.com

Arne Bondo-Andersen,

tlf. +45 7467 1164
e-mail: arne1864@bbsyd.dk

Jes Lorenzen,
tlf. +45 2328 1827,
e-mail: dojelo@mail.dk

“Sarah” er et moderne stålskib, der hører hjemme i Egernsund ved Flensborg Fjord. Det ses på billedet til venstre.

Vi tilbyder at være de pårørende behjælpelig med at sprede aske over havet. Efter aftale sejler vi med de pårørende fra Egernsund ud i den åbne Flensborg Fjord, hvor askespredningen kan foregå helt efter kirkeministeriets regler. Hvis de pårørende ønsker det, vil en af skibets ejere, pastor emeritus Paul Møller, forestå en lille mindehøjtidelighed ombord.

Du er velkommen til at komme og se skibet og hilse på dets besætning. Vi kan også være behjælpelig med de papirer, du skal udfylde – blot kontakt os.

Kontakt os